آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

student1 - صفحه اصلی ششم

ثبت نام ۲۴ دانشجو

presentation - صفحه اصلی ششم

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

questionnaire - صفحه اصلی ششم

شامل ۴۸ دوره

آخرین آموزش های طراحی وب

آخرین آموزش های طراحی گرافیک

Shape 2 - صفحه اصلی ششم

1
دوره آموزشی

17
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار