پکیج نقره ای

 • ۱ جلسه شخصیت شناسی
 • ماهانه ۲ جلسه مشاوره تخصصی تحصیلی
 • هر هفته ۱ برنامه درسی و کاربردی
 • هرشب ارتباط با مشاور تحصیلی

پکیج طلایی

 • ۱ جلسه شخصیت شناسی
 • ماهانه ۲ جلسه مشاوره تخصصی تحصیلی
 • ماهانه ۱ جلسه اموزشی اشتغال زایی و ایجاد شغل
 • هر هفته ۱ برنامه درسی و کاربردی
 • هرشب ارتباط با مشاور تحصیلی
 • ماهانه ۱ جلسه مشاوره تربیتی با خانواده

پکیج‌ VIP

 • ۱ جلسه شخصیت شناسی
 • ۱ جلسه تیپ شناسی شغلی
 • ماهانه ۲ جلسه مشاوره تخصصی تحصیلی
 • ماهانه ۱ جلسه مشاوره تخصصی انگیزشی
 • ماهانه ۱ جلسه اموزشی اشتغال زایی و ایجاد شغل
 • هر هفته ۱ برنامه درسی و کاربردی
 • هرشب ارتباط با مشاور تحصیلی
 • ماهانه ۱ جلسه مشاوره تربیتی با خانواده

پکیج مشاوره تحصیلی با محوریت اشتغالزایی

مشاورین Sili، معتقدند ساختن یک شغل بهتر از پیدا کردن یک شغل است و ما این آرمان را با اموزش صحیح و مشاوره های کاربردی در ذهن نوجوانان و جوانان مورد مخاطب اماده سازی‌میکنیم و با راهنمایی صحیح و به جا، اجرا میکنیم.

مدرسه کسب و کار Sili با تکیه بر هوش هیجانی دانش اموزان و دانشجویان، برگزار کننده کلاسهای مشاوره تحصیلی با‌محوریت اشتغال زایی میباشد.