12 - تیم مشاورین کسب و کار

علی اسد اللهی

متخصص رستوران و گردشگری

16 - تیم مشاورین کسب و کار

مهرشاد اخلاقی

مدرس دوره های رهبری و مدیریت آموزش و راهنمایی کارآفرینی

10 - تیم مشاورین کسب و کار

امین عروج

متخصص قهوه و کافی شاپ

9 - تیم مشاورین کسب و کار

رضا رضادوست

متخصص مهندسی معماری و عمران

11 - تیم مشاورین کسب و کار

عادل مسعودی نژاد

متخصص ورزشی و تربیت بدنی

14 - تیم مشاورین کسب و کار

عباس احدی مهر

متخصص مهندسی برق و هوشمندسازی

13 - تیم مشاورین کسب و کار

امیررضا خردمند

متخصص برنامه نویسی و مهندسی کامپیوتر

15 - تیم مشاورین کسب و کار

آرش وفایی

متخصص تولید محتوا و رسانه